Spotkanie przełożonych rodziny benedyktyńskiej

Doroczne spotkanie Przełożonych Rodziny Benedyktyńskiej odbyło się w Samarii – Niegowie w Domu Generalnym Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w dniach 3-5 października. Tematem była Gościnność – benedyktyński […]

Więcej

Spotkanie przełożonych rodziny benedyktyńskiej

Doroczne spotkanie przełożonych rodziny benedyktyńskiej odbyło się w Tyńcu w dniach 18-19 października. W dniu studyjnym warsztaty i wykłady na temat: “Przełożony wobec konfliktu – przełożony w konflikcie” […]

Więcej

Spotkanie przełożonych benedyktyńskich w Samarii

W dniach 25-27 listopada 2014 r. odbyło się w Samariii-Niegowie doroczne spotkanie przełożonych benedyktyńskich. Uczestniczyły w nim ksienie lub przeorysze klasztorów mniszek benedyktynek, benedyktynek-sakramentek i kamedułek, […]

Więcej