Spotkanie przełożonych benedyktyńskich w Samarii

W dniach 25-27 listopada 2014 r. odbyło się w Samariii-Niegowie doroczne spotkanie przełożonych benedyktyńskich. Uczestniczyły w nim ksienie lub przeorysze klasztorów mniszek benedyktynek, benedyktynek-sakramentek i kamedułek, przełożone generalne Sióstr Benedyktynek Misjomarek, Benedyktynek Samarytanek i Benedyktynek Loretanek, obecni byli także ojcowie:  przeor administrator z Tyńca oraz podprzeor z Biskupowa. Głównym tematem spotkania były relacje z Sympozjum Benedyktynek w Rzymie i ze spotkania młodych benedyktynek z Europy w Bayeux we Francji oraz przedstawienie aktualności z poszczególnych wspólnot. O. Konrad Małys z Tyńca wygłosił ponadto konferencje o odpowiedzialności przełożonych.

Nie mogło również zabraknąć wizyty w prowadzonym przez Siostry Samarytanki Domu Opieki Społecznej dla dzieci w Niegowie oraz zwiedzania izby pamięci poświęconej Służebnicy Bożej Matce Wincencie Jaroszewskiej, założycielce Sióstr Samarytanek.

Opublikowano w Spotkanie Przełożonych Wspólnot Benedyktyńskich w Polsce