Spotkanie przełożonych wspólnot benedyktyńskich

Tegoroczne spotkanie rodziny benedyktyńskiej, w którym wzięli udział przełożeni wspólnot benedyktyńskich z Polski, Ukrainy, Litwy i Słowacji, miało miejsce w opactwie benedyktynek w Staniątkach w dniach 11-12 września.

Temat przewodni Na skale Słowa Bożego został rozwinięty w konferencjach wygłoszonych przez Ojców z Tyńca oraz w dyskusjach:

  • Klasyczny schemat lectio divina odczytany nieco inaczej (O. Opat Szymon Hiżycki OSB)
  • Rola Pisma Świętego w Regule (O. Włodzimierz Zatorski OSB)
  • Lectio divina w życiu duchowym (O. Konrad Małys OSB)

Ustalono ramowy program przyszłorocznej wizyty Opata Prymasa w Polsce i na Litwie.

Omówiono też rozpisany na trzy lata program spotkań formacyjnych dla sióstr juniorystek oraz sióstr po ślubach wieczystych, które chciałby trochę odświeżyć swoją formację. Zajęcia prowadzić będą głównie mnisi tynieccy (O. Opat Szymon Hiżycki OSB, O. Włodzimierz Zatorski OSB, O. Konrad Małys OSB, Br. Michał Gronowski OSB, Br. Karol Cetwiński OSB).

Rok 1. Reguła św. Benedykta

1. Życie monastyczne przed Regułą św. Benedykta
2. Św. Benedykt: źródła do jego życia, rozwój jego kultu, osobowość świętego Patriarchy
3. Historia Reguły. Jej powstanie, rękopisy, rozwój komentarzy
4. Reguła dziś: jak praktykować ją każdego dnia

Rok 2. Lectio divina

5. Początki lectio divina w Kościele: Orygenes, św. Ambroży, św. Augustyn
6. Drabina do raju Guigona II: lektura i komentarz
7. O. Piotr Rostworowski i lectio divina dziś
8. Lectio divina fragmentów Ewangelii wg św. Jana

Rok 3. Liturgia

9. Podstawy teologii liturgicznej
10. Wtajemniczenie w ofiarę Mszy Świętej
11. Teologia liturgii godzin
12. Chorał gregoriański: teologia i praktyka

Popołudnie przeznaczone było na zwiedzanie zabytkowego staniąteckiego klasztoru oraz na wideorelację z wrześniowego sympozjum benedyktynek w Rzymie i bieżące informacje dotyczące Międzynarodowej Komunii Benedyktynek (CIB).

Drugiego dnia uczestnicy spotkania odwiedzili dawne opactwo benedyktynów na Świętym Krzyżu i Jędrzejów (opactwo cystersów).

Opublikowano w Spotkanie Przełożonych Wspólnot Benedyktyńskich w Polsce