Spotkanie przełożonych rodziny benedyktyńskiej

Doroczne spotkanie przełożonych rodziny benedyktyńskiej odbyło się w Tyńcu w dniach 18-19 października.
W dniu studyjnym warsztaty i wykłady na temat: “Przełożony wobec konfliktu – przełożony w konflikcie” poprowadził o. Eugeniusz Jendrzej SI, a o. Konrad Małys OSB wygłosił wykład o przełożeństwie w Regule św. Benedykta.
Nie zabrakło też wymiany informacji o życiu bieżącym w naszych klasztorach oraz sprawozdań z kongresu opatów i zebrania konferencji Międzynarodowej Komunii Benedyktynek.
Drugiego dnia spotkania odwiedziliśmy Tuchów, który przez niemal 7 wieków należał do opactwa tynieckiego, oraz opactwo cystersów w Szczyrzycu.
TyniecTuchówSzczyrzyc
Opublikowano w Spotkanie Przełożonych Wspólnot Benedyktyńskich w Polsce