Pomoc CIB dla włoskich klasztorów benedyktynek, dotkniętych trzęsieniem ziemi

Wskutek trzęsienia ziemi w środkowych Włoszech w sierpniu 2016 i powtarzających się później wstrząsów, ucierpiało kilkanaście klasztorów benedyktynek. Budynki leżą w gruzach lub grożą zawaleniem. Gościny mniszkom udzieliły inne wspólnoty, niektóre siostry do dziś chronią się w pomieszczeniach tymczasowych. Międzynarodowa Komunia Benedyktynek w duchu solidarności zorganizowała zbiórkę pieniędzy na pomoc poszkodowanym wspólnotom. Do Włoch zostało dotąd przekazane 101.650 USD i 42.820 EUR. Nad sprawiedliwym podziałem tych środków czuwają prezeski dwóch federacji, do których należą zniszczone klasztory.

Nasze Siostry we Włoszech z całego serca dziękują za naszą pomoc i solidarność. “Możemy powiedzieć, że naprawdę wszystkie benedyktynki na całym świecie modlą się i myślą o nas! Cóż za błogosławieństwo!”

Opublikowano w Wiadomości