Spotkanie Konferencji CIB w Korei Południowej

W dniach 7-18 września 2017 r. odbyło się spotkanie Konferencji Międzynarodowej Komunii Benedyktynek w Korei Południowej (Region 13). Obrady odbywały się w klasztorze Benedyktynek Misjonarek z Tutzing w Daegu, ale dzięki życzliwości i świetnej organizacji spotkania mogłyśmy odwiedzić także wspólnoty benedyktynek oliwetanek w Busan, Benedyktynek Misjonarek z Tutzing w Seulu, oliwetanów w Gosung, benedyktynów w Waegwan i pod Seulem.

Wielkim przeżyciem było nawiedzenie sanktuariów męczenników koreańskich, z których historią zapoznał nas wcześniejszy wykład prof. Teresy Kim, benedyktyńskiej oblatki.

Ciekawe doświadczenie stanowiła wizyta w centrum formacji mniszek buddyjskich w Unmunsa.

Nie zabrakło też urozmaiceń kulturalnych w postaci artystycznych występów sióstr z Daegu, Busan i Seulu, zwiedzania pałacu Gyeongbok w Seulu, Muzeum Pałacu Narodowego Korei, a także kosztowania tradycyjnych koreańskich potraw…

Dynamicznie rozwijające się benedyktyńskie wspólnoty w Korei i prowadzone przez nie dzieła, piękna i z wielkim pietyzmem sprawowana liturgia, gościnność i życzliwość, której doświadczałyśmy na każdym kroku, pozostaną w naszej pamięci.

Opublikowano w Konferencja CIB