Sympozjum Benedyktynek w Rzymie

W dniach 9-17 września w kolegium św. Anzelma w Rzymie odbyło się Międzynarodowe Sympozjum Benedyktynek , organizowane przez Communio Internationalis Benedictinarum, w którym wzięło udział ok. […]

Więcej