Spotkanie Konferencji CIB i Sympozjum Benedyktynek

W dniach 6-13 września odbyło się w Rzymie w kolegium św. Anzelma VIII Sympozjum Międzynarodowej Komunii Benedyktynek pod hasłem: SUSCIPIANT OMNES TAMQUAM CHRISTUS (Wszystkich przyjmować jak Chrystusa, RB 53,1)

Sympozjum otworzył Opat Prymas Gregory Polan. Moderatorka CIB – S. Judith Ann Heble przedstawiła sprawozdanie z ostatnich 4 lat działalności CIB.

Prelegentami byli: Opat Martin Werlen OSB (Szwajcaria), M. Maria del Mar Albajar-Viñas OSB (Hiszpania), Sr. Adelaida Ygrubay OSB (Filipiny), S. Scholastika Häring OSB (Niemcy), M. Roberta Peluso de Oliveria OSB (Brazylia), M. Theodora Ntuli OSB (RPA) i S. Lynn McKenzie OSB (USA).

Nie zabrakło też gości ekumenicznych – w sympozjum uczestniczyły: przedstawicielka anglikańskich benedyktynek M. Mary Luke Wise z klasztoru Św. Krzyża w Costock (Anglia) oraz S. Mireille Golliez z protestanckiej wspólnoty diakonis w Reuilly.

Liturgia sprawowana była w językach: angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim i hiszpańskim, a liturgiczne tańce wykonały siostry z Afryki i z Filipin.

W sobotę 8 września uczestników sympozjum przyjął na audiencji Ojciec Święty Franciszek, 11 września wieczorem siostry odwiedziły wspólnotę Sant’Egidio przy Bazylice Matki Bożej na Zatybrzu, a 12 września był dniem pielgrzymki na Subiaco.

Tradycyjnie na zakończenie sympozjum odbył się wieczór kulturalny z występami przedstawicielek poszczególnych regionów.

Teksty i nagrania wszystkich wystąpień są dostępne na oficjalnej stronie internetowej CIB.

Sympozjum poprzedziło zebranie Konferencji CIB, podczas którego delegatki przedstawiły krótkie sprawozdania ze swoich regionów; zastanawiano się także nad zadaniami CIB na najbliższe lata. Po zakończeniu sympozjum, 14 września Konferencja wybrała nową moderatorkę i radę administracyjną na kolejne 4 lata.

Obecnie w skład zarządu CIB wchodzą:

Moderatorka – S. Lynn Marie McKenzie (USA)
Asystentka Moderatorki – M. Franziska Lukas (Niemcy)

Radne:

M. Thérèse Marie Dupagne (Belgia)
M. Caritas Swai (Tanzania)
M. Maria del Mar Albajar i Viñas (Hiszpania)
S. Patty Fawkner (Australia)

Sekretarka – S. Mary Jane Vergotz  (USA)

Opublikowano w Konferencja CIB, Sympozjum