O nas

W listopadzie 2001 roku, po konsultacjach ze wszystkimi klasztorami benedyktynek na świecie, postanowiono użyć nazwy COMMUNIO INTERNATIONALIS BENEDICTINARUM (CIB) – MIĘDZYNARODOWA KOMUNIA BENEDYKTYNEK – na określenie wszystkich wspólnot benedyktynek, uznanych przez opata prymasa i umieszczonych w Katalogu Klasztorów Benedyktyńskich. To był początek nowej ery dla benedyktynek.

Chociaż każda z naszych wspólnot posiada własny charyzmat i niepowtarzalny charakter, uznajemy i  doceniamy naszą jedność w Regule św. Benedykta i w tradycji benedyktyńskiej, która rozkwitała w różnych krajach i kulturach na całym świecie. Międzynarodowa Komunia Benedyktynek pozwoliła nam doświadczyć w głęboki i konkretny sposób bogactwa wyrażania benedyktyńskiego charyzmatu, objawiającego się w życiu naszych wspólnot.

Struktura i działalność

Każdy z 19 regionów wybiera delegatkę, która reprezentuje go w Konferencji Międzynarodowej Komunii Benedyktynek. Konferencja co 4 lata wybiera spośród delegatek i ich zastępczyń moderatorkę i jej asystentkę, a także 2 członkinie Rady Administracyjnej.

Doroczne zebrania Konferencji odbywają się w różnych krajach, gdzie znajdują się klasztory benedyktynek. Rada Administracyjna spotyka się zazwyczaj 2 razy do roku.

Co 4 lata organizowane jest Sympozjum, w którym bierze udział po kilka reprezentantek każdego regionu. Sympozja te odbywają się w Kolegium św. Anzelma w Rzymie.

Historia i statuty

Polska wersja językowa została opracowana i wydana przez mniszki Benedyktynki od Nieustającej Adoracji Najśw. Sakramentu we wrześniu 2017 r. Wersję elektroniczną można pobrać tutaj: Dokumenty CIB