Spotkanie przełożonych rodziny benedyktyńskiej

Tegoroczne spotkanie rodziny benedyktyńskiej, w którym wzięli udział przełożeni wspólnot benedyktyńskich z Polski, Ukrainy i Słowacji, miało miejsce w klasztorze benedyktynów w Samporze na Słowacji w dniach 2-5 października, z czego pierwszy dzień zajęła podróż z Tyńca na Słowację i zwiedzanie klasztoru w Samporze, a ostatni dzień – powrót.
W dniu poświęconym obradom delegatka naszego regionu przedstawiła krótką relację ze spotkania Konferencji CIB w Cullman (USA) i projekt zmiany struktury CIB, który będzie dyskutowany na kolejnym spotkaniu Konferencji w Asyżu. Następnie przełożeni podzielili się aktualnościami ze swoich wspólnot, a po południu podczas spotkania online O. Karol Cetwiński OSB mówił o semiologii gregoriańskiej. Dzień zakończyła wspólna kolacja i rekreacja z miejscową wspólnotą.
Drugiego dnia uczestnicy spotkania odwiedzili dawne opactwo benedyktynów w Hronský Beňadik i katedrę w Nitrze.


Zdjęcia ze spotkania:

Opublikowano w Spotkanie Przełożonych Wspólnot Benedyktyńskich w Polsce