Sympozjum Benedyktynek w Rzymie

W dniach 9-17 września w kolegium św. Anzelma w Rzymie odbyło się Międzynarodowe Sympozjum Benedyktynek , organizowane przez Communio Internationalis Benedictinarum, w którym wzięło udział ok. 120 benedyktynek z całego świata. Tematem były słowa wyjęte z Prologu Reguły św. Benedykta: „Słuchaj… uchem swego serca”.

Wśród prelegentów znalazły się m.in. prof. Maria Pina Scanu (Włochy), s. Aquinata Böckmann OSB (Niemcy), s. Mary John Mananzan OSB (Filipiny), s. Scholastika Häring OSB (Niemcy). Znaczną część czasu poświęcono na pracę w grupach. Sercem spotkania była uroczyście sprawowana liturgia, nie zabrakło też chwil na wspólną rekreację. W programie znalazły się również pielgrzymki do naszych źródeł: Subiaco i Monte Cassino, a przedstawicielki Polski i Ukrainy uczestniczyły również w audiencji środowej na Placu św. Piotra.

Więcej informacji i materiałów można znaleźć na oficjalnej stronie CIB.

Opublikowano w Sympozjum