Spotkanie przełożonych rodziny benedyktyńskiej

Doroczne spotkanie przełożonych rodziny benedyktyńskiej odbyło się w opactwie tynieckim w dniach 4-6 października.

Na program zebrania złożyły się wykłady S. dr Marianny Ciemały z Koinonii św. Pawła Apostoła (Kielce) na temat życia braterskiego według Reguły św. Benedykta, sprawozdanie delegatki naszego regionu ze spotkania CIB w Meksyku oraz dzielenie się aktualnościami z życia naszych wspólnot.

Gościem honorowym był opat prymas – Gregory Polan OSB, który w ciągu następnych dni odwiedzał benedyktyńskie wspólnoty w Polsce i na Litwie.

Opublikowano w Spotkanie Przełożonych Wspólnot Benedyktyńskich w Polsce