Spotkanie młodych Benedyktynek z Europy

W dniach 22-26 października 2018 r. odbyło się w szwedzkim klasztorze Heliga Hjärtas Kloster spotkanie młodych benedyktynek z Europy. Uczestniczyły w nim siostry ze Szwecji, Niemiec, Belgii, Danii, Hiszpanii, Włoch, Polski, Litwy, Czech, Irlandii i Francji – łącznie 21 sióstr. Tematem spotkania był werset z Reguły „Szukaj pokoju i dąż do niego”. Oprócz słuchania konferencji oraz siostrzanej wymiany zdań i doświadczeń miałyśmy okazję zwiedzić Vadstenę wraz z jej zabytkowym kościołem sióstr brygidek, ruiny cysterskiego klasztoru w Alvastra oraz maleńki XII-wieczny romański kościółek w Väversunda. Spotkanie było niezwykle cennym doświadczeniem wspólnoty, a także okazją do poznania wyjątkowej historii goszczącego nas klasztoru o protestanckich korzeniach.

Kolejne spotkanie odbędzie się za dwa lata w hiszpańskim klasztorze w León.

Opublikowano w Spotkanie młodych benedyktynek