Modlitwa za benedyktyńskie wspólnoty dotknięte trzęsieniem ziemi

Wrześniowe zebranie konferencji Międzynarodowej Komunii Benedyktynek miało miejsce kilka dni po trzęsieniu ziemi w środkowych Włoszech, w którym ucierpiały także klasztory benedyktyńskie. Konferencja postanowiła wyrazić solidarność wszystkich benedyktynek z poszkodowanymi wspólnotami przez podjęcie modlitwy za nie w każdą środę, aż do 24 sierpnia 2017 r.

Wierny Boże, Panie całego stworzenia, ufając w Twoją czujną troskę o tych, których miłujesz, prosimy Cię za nasze siostry benedyktynki i braci benedyktynów w środkowych Włoszech, którzy ucierpieli w wyniku trzęsienia ziemi w sierpniu 2016. Przywróć nadzieję w ich sercach. Daj im odwagę i wytrwałość konieczną do pracy w zburzonych budynkach, w lęku i niepokoju serca. Niech nasza szczera modlitwa i siostrzana solidarność dodadzą im otuchy i przyniosą pokój. Z ufnym sercem prosimy o to w imię Jezusa Chrystusa. Amen.

Opublikowano w Konferencja CIB