Kongres opatów w Rzymie

W dniach 5-16 września obradował w Sant’Anselmo w Rzymie Kongres Opatów, który dokonał wyboru nowego Opata Prymasa. Został nim O. Gregory Polan z Conception Abbey w USA.

W kongresie uczestniczyły także delegatki Międzynarodowej Komunii Benedyktynek.

Na stronie internetowej Kolegium św. Anzelma dostępne są konferencje i referaty wygłoszone podczas obrad, a także zdjęcia.

Opublikowano w Kongres Opatów