Spotkanie przełożonych rodziny benedyktyńskiej

Doroczne spotkanie Przełożonych Rodziny Benedyktyńskiej odbyło się w Samarii – Niegowie w Domu Generalnym Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w dniach 3-5 października. Tematem była Gościnność – benedyktyński […]

Więcej

Spotkanie przełożonych rodziny benedyktyńskiej

Doroczne spotkanie przełożonych rodziny benedyktyńskiej odbyło się w Tyńcu w dniach 18-19 października. W dniu studyjnym warsztaty i wykłady na temat: “Przełożony wobec konfliktu – przełożony w konflikcie” […]

Więcej

Kongres opatów w Rzymie

W dniach 5-16 września obradował w Sant’Anselmo w Rzymie Kongres Opatów, który dokonał wyboru nowego Opata Prymasa. Został nim O. Gregory Polan z Conception Abbey w […]

Więcej

Spotkanie konferencji CIB w Asyżu i Rzymie

W dniach 1-3 września odbyło się w klasztorze benedyktynek w Asyżu zebranie konferencji Międzynarodowej Komunii Benedyktynek, które następnie było kontynuowane w Rzymie. Omówiono bieżące sprawy CIB i […]

Więcej

Program Kongresu Opatów

Już za niespełna 2 miesiące rozpocznie się w Rzymie Kongres Opatów, w którym wezmą udział także delegatki regionów Międzynarodowej Komunii Benedyktynek (CIB). Po raz pierwszy […]

Więcej