Spotkanie Konferencji CIB w Rzymie

Coroczne spotkania Konferencji CIB, po 3-letniej przerwie spowodowanej przez pandemię, zostały wznowione w 2022 roku. W dniach 8-11 września w Rzymie, w Domu Generalnym Benedyktynek Misjonarek z Tutzing, spotkały się delegatki większości regionów, a pozostałe uczestniczyły w konferencji online.

Prelegentami byli:
• opat prymas Gregory Polan – wydarzenia w światowej Konfederacji Benedyktyńskiej
• s. Aquinata Böckmann OSB – historia powstania CIB, która rozpoczęła się od spotkań właśnie w Casa Spirito Santo w Rzymie.
• s. Scholastika Häring OSB – obecna struktura CIB i propozycje zmian (projekt przyszłej struktury CIB zostanie opracowany przez powołany w tym celu komitet studyjny)
• s. Lynn McKenzie OSB, moderatorka CIB -sprawozdanie ze spotkania z Synodem Opatów Prezesów oraz podsumowanie działalności CIB w ciągu ostatnich 4 lat
• s. Christine Conrath, sekretarka AIM International – sprawozdanie z działalności AIM
• m. Klara Ṡwiderska OSB, ksieni z Żytomierza (via Zoom) – doświadczenia wspólnot mniszek benedyktynek podczas rosyjskiej inwazji na Ukrainę

Delegatki przedstawiły sprawozdania z reprezentowanych regionów.

Dwa dni poświęcone były wyborom moderatorki i rady. Animatorem procesu rozeznawania był brat Emili Turú, były przełożony generalny braci marystów i dyrektor wykonawczy USG w Rzymie.

Nowy zarząd CIB:

Moderatorka – S. Lynn McKenzie OSB (Cullman, Alabama, USA), prezeska Monastycznej Kongregacji św. Scholastyki
Asystentka Moderatorki – M. Franziska Lukas OSB, ksieni opactwa Dinklage (Niemcy), delegatka Regionu 6: Niemcy, Austria, Szwajcaria, Skandynawia

Rada Administracyjna:

  • M. Anna Brennan OSB, ksieni opactwa Stanbrook (Wielka Brytania), delegatka Regionu 4: Wielka Brytania i Irlandia
  • M. Cecile Lañas OSB, delegatka Regionu 14: Filipiny
  • M. Hilda Scott OSB, ksieni opactwa Jamberoo (Australia), zastępczyni delegatki Regionu 15: Australia i Oceania
  • M. María del Mar Albajar i Viñas OSB, ksieni opactwa Montserrat (Hiszpania)

Sekretarka – s. Mary Luke Jones OSB (Beech Grove, Indiana, USA)


Zdjęcia ze spotkania:

Opublikowano w Konferencja CIB