Spotkanie młodych Benedyktynek z Europy w Bayeux

W dniach od 29 września do 3 października 2014 r. odbywało się spotkanie młodych sióstr ze wspólnot żyjących według Reguły św. Benedykta. To piąte już spotkanie miało miejsce w Bayeux, w północnym regionie Francji. Zgromadziło 19 sióstr z różnych krajów Europy: Anglii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Litwy, Niemiec, Polski i Szwecji. Tematem przewodnim był ślub stałości – charakterystyczny rys duchowości benedyktyńskiej. Konferencje głosiła M. Zoe Davis z angielskiego opactwa Turvey.

Wspólne wsłuchiwanie się w słowa Reguły i Pisma Świętego, dzielenie się doświadczeniem osobistym i wspólnotowym, udział w modlitwie mniszek z Bayeux: oto główne ramy tego wyjątkowego spotkania. Miałyśmy ponadto okazję nawiedzić katedrę i zobaczyć słynną tkaninę z Bayeux (Tapisserie de Bayeux). Udałyśmy się również na plaże, które były świadkami dramatycznych walk o Normandię w 1944 r. Modliłyśmy się tam o pokój na świecie.

Spotkanie było zarówno dla goszczącej nas wspólnoty sióstr jak i dla każdej z uczestniczek wydarzeniem szczególnym. Przyczyniła się do tego wielka różnorodność kulturowa (były obecne także siostry z Indii i Tanzanii) oraz bogactwo przeżywania charyzmatu benedyktyńskiego. Nie zabrakło bowiem wśród nas ani mniszek bardziej ukierunkowanych na życie kontemplacyjne ani sióstr opiekujących się dziećmi, chorymi czy sióstr wyjeżdżających na misje.

Atmosfera otwarcia, komunii, radości sprawiła, że szybko poczułyśmy się duchową rodziną, która mimo różnic żyje tymi samymi ideałami, napotyka podobne problemy i szuka dróg do coraz pełniejszego przeżywania swego benedyktyńskiego powołania. Opuszczałyśmy Bayeux umocnione i napełnione nową nadzieją.

Niech w tym wszystkim Bóg będzie uwielbiony!

Poniżej zamieszczamy nieco zdjęć:

Opublikowano w Spotkanie młodych benedyktynek